Česky
Pyccki
English
Deutsch
Profil společnosti Politika společnosti Struktura společnosti HON a životní prostředí Certifikáty ISO Kariéra Kontakty
Politika společnosti

  • Zaměřujeme se na velko- i malosériovou výrobu kancelářského nábytku prezentovaného pod značkou HOBIS. Péče o zákazníka a zřetel na jeho potřeby jsou základními atributy dlouhodobé firemní strategie.
  • Naší trvalou snahou je poskytování rychlých a komplexních služeb od vypracování studie až po samotnou výrobu i montáž u zákazníka a pružná reakce na měnící se podmínky trhu.
  • Neustálou modernizací výrobního zařízení a souvisejících technologických postupů usilujeme o dosahování vysokých kvalitativních a ekonomických parametrů výroby při minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí a úsporách neobnovitelných zdrojů surovin a energií.
  • Navazujeme partnerské vztahy s dodavateli, kteří splňují naše kritéria pro nakupované materiály a zařízení, a upřednostňujeme výrobky a technologie šetrné k životnímu prostředí. I v našich dceřiných společnostech vyžadujeme plnění obecných požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001.
  • Sledujeme legislativní požadavky i požadavky zainteresovaných stran a aplikujeme je v provozní praxi.
  • V maximální míře využíváme možností třídění a dalšího využití odpadů při dodržení souvisejících legislativních a jiných požadavků. Ve všech oblastech životního prostředí usilujeme o zlepšování našeho environmentálního profilu nad rámec zákonných požadavků.
  • Zlepšujeme komunikaci nejen se zákazníky a dodavateli, ale i se zaměstnanci.
  • Vážíme si vzdělaných a zkušených pracovníků a plánovaným vzděláváním podporujeme zvyšování odborné způsobilosti pracovníků a zajišťujeme trvalé zlepšování ve všech oblastech činnosti. Naše zaměstnance i zákazníky vychováváme k ohleduplnému přístupu k pracovnímu a životnímu prostředí.
  • Zaměstnancům vytváříme vhodné pracovní prostředí, zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích a seznamujeme zaměstnance s výsledky hospodaření a další perspektivou tak, aby fluktuace byla minimalizována a základ společnosti tvořili pracovníci s dlouhodobým pracovním poměrem.
pdf.png, 1,7kB Politika společnosti ke stažení